Socis

L’Ateneu Mulei és un projecte autogestionat i autosuficient que depèn dels seus propis ingressos per tirar endavant totes les activitats i projectes que impulsa.

Una part importantíssima de l’autogestió de l’Ateneu rau en els seus socis que, a més a més de garantir un fons econòmic estable, serveixen per dotar l’Ateneu de la representativitat corresponent al nombre de socis.

Ser soci és també una manera de sentir-se part del projecte de l’Ateneu, i de posar en pràctica valors com l’associacionisme, l’esforç i el treball col·lectiu per fer possible dia a dia la feina que aquí s’hi duu a terme.

Participar a l’Ateneu Mulei és formar part del projecte i treballar col·lectivament pels valors que compartim. Fent-te’n soci/sòcia podràs participar a les assemblees de socis, a les comissions de treball, tindràs descomptes a les activitats, preus reduïts a la barra i contribuiràs econòmicament al sosteniment de l’entitat.

Sense socis el projecte de l’Ateneu no té sentit
sense sòcies l’Ateneu no funciona.

  • Soci: quota de 60 € l’any.
  • Soci familiar: quota de 100 € l’any.
    Una sola quota per un nucli familiar: parella amb fills menors de 16 anys al càrrec.
  • Quota reduïda: quota de 30 € l’any.
    Si alguna persona considera que li és impossible actualment arribar als 60€ pot sol·licitar una quota reduïda i pagar 30€ anuals, fins que pugui assumir la quota normal.

També pots escollir si fer el pagament en un o dos terminis.

Omple la butlleta

si alguna persona considera que li és impossible actualment arribar als 60€ pot sol·licitar una quota reduïda i pagar 30€ anuals