Vídeo de la pintada del mural

Seqüència fotogràfica del procés de pintat del mural en motiu del III Aniversari de l’Ateneu Mulei.

Disseny: Sergi Sarrià Boscovich

Moltíssimes gràcies a tota la gent que va fer possible el mural!